تخفیف نوروزی محصولات آموزشی

تخفیف!
قیمت اصلی تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۷۵,۰۰۰ است.

سرفصل های آموزش فیلمنامه کوتاه

ارزش های فیلم و فیلمنامه کوتاه

مختصات اولیه فیلم کوتاه

فیلم کوتاه بخشی از سینمای حرفه ای

قابلیت و کارکرد فیلم کوتاه

عناصر تعیین کننده فیلمنامه کوتاه

تقسیم بندی زمانی

گستردگی طولی

معیار پرده بندی

ساختار

پیچیدگی

مثال عینی

تخفیف!
قیمت اصلی تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۷۵,۰۰۰ است.

سرفصل های آموزش

مفهوم و جایگاه شخصیت در فیلمنامه و داستان

گونه های پرداخت شخصیت

کارکرد شخصیت و تاثیرش بر وجوه دیگر داستان

پیشینه در متن نمایش

شخصیت از سه زاویه دید

موقعیت و شخصیت

طراحی موقعیت  داستانی برای بروز شخصیت

رویت شخصیت توسط نویسنده

شخصیت در ابتدای داستان

اشاره به سفر اسطوره ای

تخفیف!
قیمت اصلی تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۵۰,۰۰۰ است.

در دوره مقدماتی چه مطالبی ارائه خواهد شد؟

جلسه اول: بنا کردن جهان داستان

جلسه دوم: ساختار

جلسه سوم : کشمکش

جلسه چهارم :  حادثه محرک

جلسه پنجم: کشمکش رو به رشد

جلسه ششم:  اوج و پایان بندی

جلسه هفتم: پیرنگ چیست

جلسه هشتم: انواع پیرنگ

جلسه نهم: شخصیت

جلسه دهم: ادامه بحث شخصیت پردازی

جلسه یازدهم: معنا(تم)

جلسه دوازدهم: قهرمان و سفر اسطوره ای

دیدگاهتان را بنویسید