“مشاوره فیلمنامه نویسی”

با استاد فریدون فرهودی

برای هماهنگی جهت ساعت و نوع مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۸۸۹۲۷۴۱۰ تماس بگیرید.

مشاوره فیلمنامه نویسی
راهکارهای فریدون فرهودی در مورد مشاوره در فیلمنامه

برای هماهنگی جهت ساعت و نوع مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۸۸۹۲۷۴۱۰ تماس بگیرید.

مشاوره فیلمنامه نویسی

چرا باید در فیلمنامه مشاوره بگیریم؟


وقتی از یک فیلمنامه نویس تازه نفس تازه کار صحبت می کنیم که ایده ، متن یا طرح خوبی دارد ولی به نسخه نهایی خوبی یا به ساختار مناسبی نرسیده و خودش هم از این بابت رضایت ندارد یک مشاوره خوب یا کسی که اشراف به بحث های ساختاری و پرداخت فیلمنامه دارد کمک می کند که آن فیلمنامه در همان مسیر به نتیجه دلخواه نویسنده برسد یا احیانا ممکن است کسی که از او مشورت می گیرد کمک کند با تغییراتی در ساختار یا در زاویه دید، فیلمنامه را به شکل دیگری با کمی تفاوت و یا تفاوت زیادی به نسخه مطلوبتری برسد.
این بسته به انتخاب نویسنده است می تواند مسیرهای مختلفی را از مشاورش بپرسد و بعد یکی از آن راههایی را که برای خودش مناسب تر می داند به نتیجه برساند مثلا به یک طرح خرده پیرنگ یا به یک طرح شاه پیرنگ یا به یک طرح بیوگرافیک برسد.

امتیازات مشاوره


  1.  مشاوره این امتیاز را دارد چون از زاویه نگاه آدم متفاوتی و نه نویسنده متن به متن نگاه می شود و این نگاه فارغ از آن نگاه در گیری ها و دلبستگی های ذهن نویسنده است.فریدون فرهودی
  2.  به نظر می رسد نویسنده به کمک مشاور متنش را از بیرون می بیند. قطعا وقتی متن از بیرون دیده می شود معایب متن ، مشکلات ساختاری متن، خودش را بهتر و ساده تر نشان می دهد و به راحتی می تواند نسخه را از نقطه ای که در آن گیر کرده یا نقطه معیوب نجات دهد.
  3. تفاوت های ساختاری را یک مشاور با تجربه باید بگوید یعنی راه های پیشنهادی متعددی را پیشناد بدهد و نویسنده به دلخواه راهی را انتخاب کند.
    مشاوره کردن با کسی که به قدر کافی ساختار ، مظاهر و بنیاد های فیلمنامه را می شناسد این کمک را می کند در همان نقطه نظری که مدنظر نویسنده است ساده تر بهتر و سریع تر حرکت کند.
  4. بنابراین مشاوره همیشه مفید است حتی نویسندگان با تجربه هم در مورد مشاوره از دوستان شان مشاوره می گیرند از کارگردان از تهیه کننده حتی از افرادی که ممکن است غیر حرفه ای باشند مشاوره بگیرند فقط به جهت همین نکته ضروری که آخر گفتم نگاه کردن به یک متن از یک زاویه دید متفاوت چهره ای از آن متن را نشان می دهد که برای نویسنده راحت تر می شود نقطه معیوب کارش را یا نقاط معیوب کارش را ببیند.
  5. معمولا ما آنقدر درگیر متن مان می شویم که به جهت ارتباط عاطفی با متن اساسا نقاط معیوب را تشخیص نمی دهیم که شاید با کمی دستکاری شاید با دستکاری بیشتری می رسیم به نقطه مطلوب.

مشاوره بهتر است در کدام مرحله از فیلمنامه صورت بگیرد؟


فیلمنامه نویسی فریدون فرهودی

مشاوره در هر مرحله ای مقدور می باشد از مرحله پیدا کردن ایده مرحله طرح مرحله خلاصه سکانس مرحله فیلمنامه کامل و مرحله بازنویسی نسخه نهایی فیلمنامه اما مطلبی که لازم است بدانید این است که هم به جهت صرف وقت و هم به جهت سازمان گرفتن فیلمنامه و هم به جهت هزینه برای شما بهتر است در مرحله ای که کار شما خلاصه است و فشرده است به مشاور مراجعه کنید.

 

 

 

دقیقا کدام مرحله؟


مرحله یک ایده چندخطی مثلا سه یا چهار خطی یا در مرحله طرح یعنی حداکثر بین سه تا چهار صفحه مناسب است وقتی متن خلاصه و فشرده باشد سریع تر و راحت تر به سازمان درست فیلمنامه می رسید یعنی باز کردن و تبدیل کردن آن به یک فیلمنامه کامل برای شما راحت تر است و مشاوره در این مرحله بیشتر می تواند به شما کمک کند.
اما اگر شما فیلمنامه کاملی دارید و یا یک متن گسیخته و نسبتا سازمان نیافته دارید و می خواهید روی آن فیلمنامه مشاوره بگیرید توصیه می شود آن را تبدیل به یک طرح ۳ تا ۴ صفحه ای یعنی خلاصه ای از روزی آن بنویسید یا حتی کمتر یک صفحه دو صفحه هر چقدر برای شما راحت تر باشد خلاصه کنید تا روی آن مشاوره بگیرید ضمن اینکه هم مشاوره سریع تر و راحت تر انجام می شود و شما بهتر می توانید کارتان را پیش ببرید و از مشاوره استفاده کنید به لحاظ هزینه هم مقرون به صرفه تر است.

برای هماهنگی جهت ساعت و نوع مشاوره با شماره تماس ۰۹۳۸۸۹۲۷۴۱۰ تماس بگیرید.

  • شما با توجه به فیلمنامه خود مرحله ای که نیاز به مشاوره دارید را انتخاب کنید.