فریدون فرهودیفریدون فرهودی

مدرس دانشگاه

فیلمنامه نویس – کارگردان


پیشینه حرفه ای:

آغاز کار حرفه ای در سال ۱۳۶۰

 

به عنوان مدرس دوره های فیلمنامه نویسی:

فریدون فرهودی
استاد فرهودی

به عنوان فیلمنامه نویس:

 • کیف(فیلم نیمه بلند) 
 • ساحره(سینمایی) کارگردان داوود میرباقری
 • دختری با کفش های کتانی(فیلم سینمایی مشترک با پیمان قاسم خانی) کارگردان: رسول صدرعاملی
 • تکیه برباد( فیلمنامه سینمایی) کارگردان داریوش فرهنگ
 • پسران مهتاب(فیلمنامه مشترک)
 • غزل(سینمایی مشترک)
 • پاپیتال(سینمایی)
 • کلاهی برای باران(سینمایی) کارگردان مسعود نوابی
 • حس پنهان(سینمایی)
 • یکی از این روزها(سریال تلویزیونی)
 • دردسر والدین(سریال – مشترک)
 • آرام می گیریم(سریال – مشترک)
 • خشم و واهمه( سریال- مشترک)
 • زمانی برای زیستن(سریال تلویزیونی)
 • بازگشت(سریال تلویزیونی)

به عنوان کارگردان:

 • کیف( نیمه بلند)
 • یکی از این روزها(سریال تلویزیونی)
 • آینه(سریال تلویزیونی)
 • جاده(سریال تلویزیونی)
 • خانه خوشبختی(سریال تلویزیونی)
 • حفره(تله فیلم)
 • آن سوی دیوار(تله فیلم)
 • چند متر آن طرف تر(تله فیلم)
 • لذت حقیقت(تله فیلم)
 • آبی ها و خاکستر(تله فیلم)
 • روز پنجم(تله فیلم)
 • در حصار آرزو(تله فیلم)
 • سیب، سنجد و … (تله فیلم)
 • ماه می تابد(تله فیلم)
ورک ساپ فریدون فرهودی
ورک شاپ فریدون فرهودی